Езици

Курсове по език

Англия
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
специализиран курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
изпитна подготовка
специализиран курс
специализиран курс
специализиран курс
ваканционен курс, семейна ваканция
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
изпитна подготовка, интензивен курс
Германия
6-12 години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
6-12 години
интензивен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс, , есенни предложения
интензивен курс, есенни предложения
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
изпитна подготовка
интензивен курс
12-17 години
ваканционен курс
Белгия
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
общоразговорен курс
16+ години
общоразговорен курс
6-12 години
общоразговорен курс
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
интензивен курс
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
16+ години
интензивен курс
Ирландия
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
САЩ
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Австралия
16+ години
интензивен курс
Австрия
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Канада
16+ години
общоразговорен курс
Франция
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
семейна ваканция
Италия
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Малта
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
семейна ваканция
ваканционен курс
Шотландия
12-17 години
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
16+ години
общоразговорен курс
Испания
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
общоразговорен курс, ваканционен курс
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
общоразговорен курс
Швейцария
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
общоразговорен курс
ЮАР
16+ години
общоразговорен курс
Япония
16+ години
общоразговорен курс
Китай
16+ години
общоразговорен курс
Нова Зеландия
16+ години
общоразговорен курс
Русия
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс
Кипър
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
Португалия
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училищеERROR MESSAGES
PHP
NOTICE
Undefined index: universiteti-programi in file /home/edlanta/www/www/application/resources/output_handlers.res.php on line 901
NOTICE
Undefined offset: 9 in file /home/edlanta/www/www/application/resources/client.res.php on line 934
NOTICE
Undefined offset: 9 in file /home/edlanta/www/www/application/resources/client.res.php on line 934